Expertise Bodem en Ondergrond (ENBO) / Regiobijeenkomsten Bodem en Ondergrond in omgevingsvisie op 2 en 18 mei 2017
Regiobijeenkomsten Bodem en Ondergrond in omgevingsvisie op 2 en 18 mei 2017

De Omgevingswet treedt in 2019 in werking. Gemeenten en provincies moeten daarvoor een omgevingsvisie en -plan opstellen. Bodem, ondergrond en grondwater dienen binnen alle thema’s die in de omgeving spelen een volwaardige plaats te krijgen binnen integrale afwegingen rond de fysieke leefomgeving.

Verschillende partijen zijn hier al mee bezig. Zelf, in de regio, of bijvoorbeeld binnen het programma 'Aan de slag met de Omgevingswet' of binnen het Uitvoeringsprogramma STRONG. Maar hoe pakken zij dit eigenlijk op? Hoe zorgen we ervoor dat bodem en ondergrond  naast alle andere relevante thema’s hun plek krijgen?

Tijdens de regiobijeenkomsten informeren we de deelnemers over de omgevingsvisie. Daarnaast gaan we aan de slag met een casus uit de regio om deze verder te helpen in de zoektocht bij het maken van een goede omgevingsvisie waarmee integraal gewerkt kan worden. Er is hierbij voldoende ruimte om ervaringen, voorbeelden, instrumenten, informatievragen, knelpunten, handvatten, tips & tricks uit te wisselen.

Kijk hier voor meer informatie en aanmelden.