Netwerk nieuws
26-09-2016
In de wijziging van de regeling bodemkwaliteit (Staatscourant 2016 nr. 44654 d.d. 23 augustus 2016 ... Lees meer...
22-09-2016
Delta Life is het relatieblad van Deltares. In Delta Life staat het leven in delta’s centraal. Het richt zich op ontwikkelingen op het gebied ... Lees meer...
20-09-2016
De staf van de Deltacommissaris stelde deze vragen over de houdbaarheid van de Deltascenario’s aan experts van Deltares, KNMI en het ... Lees meer...
15-09-2016
Zes messen zijn ervoor nodig om het grondmonster af te snijden als de monsterbus op diepte is gedrukt; en houden het vast bij het omhooghalen. Ook ... Lees meer...
13-09-2016
De zandmotor en veiligheid De ontwikkeling van de kust bij de Zandmotor draagt bij aan een bredere kustzone en verloopt volgens verwachting. Het ... Lees meer...
05-09-2016
De opening van het collegejaar en de installatie van Stronkhorst vinden plaats tijdens een bijeenkomst in de stijl van College Tour op 8 september. ... Lees meer...
Netwerk agenda
29-09-2016
29 september 2016 12:30 - 17:00 Utrecht, Cursus- en vergadercentrum Domstad, Koningsbergerstraat 9 Op 29 september aanstaande organiseert de ... Lees meer...
29-09-2016
Het werk in archeologie, bodem en water verandert. Na de economische crisis, waarin de omvang van het werk verminderde, staan we nu aan het begin van ... Lees meer...
06-10-2016
6 oktober 2016 Utrecht U staat bij een veehouderij met opslag van kuilvoer op het erf. Het regenwater dat op het kuilvoer valt wordt opgevangen in ... Lees meer...
06-10-2016
Wat hebben klimaatverandering, voedselonzekerheid, migratie en ontworteling met het landschap te maken en welke opgaven vloeien daaruit voort voor ... Lees meer...
10-10-2016
Klimaat en milieu zijn gebaat bij een multifunctionele ecologische landbouw, gericht op bodemvruchtbaarheid en gezonde voeding. Lees meer...