Netwerk nieuws
24-03-2017
Benutten van ‘open data’ In de door Deltares ontwikkelde app kan bij het beoordelen van risico’s voor de kustveiligheid gebruik ... Lees meer...
22-03-2017
Op 9 maart kwamen ruim 100 toezichthouders op het gebied van bodem en waterbodem bijeen om zich op te hoogte te stellen van actualiteiten en om ... Lees meer...
22-03-2017
Meer kennis over complexe golfwisselwerking Voor het Europese project ‘Wave Loads on Walls (WaLoWa)’ zijn grootschalige modellen ... Lees meer...
22-03-2017
Dit biedt kansen voor de nieuwe regering om beleid uit te stippelen dat juist een brug slaat tussen beide thema’s: migratie tegengaan door ... Lees meer...
21-03-2017
Het NKWK omvat veertien onderzoekslijnen, waarvan Waterkeringen er een is. Voor dit thema geldt dat in de afgelopen jaren veel aandacht is besteed ... Lees meer...
21-03-2017
Energieagenda: Aardgas verdwijnt uit de Nederlandse huishoudens. Dit betekent dat we voor onze warmtevoorziening langzaam maar zeker over moeten ... Lees meer...
Uitgelicht
Symposium BB
08-03-2017
Het lijkt nog ver weg, maar de datum voor symposium Bodem Breed is alvast geprikt: woensdag 8 november 2017 Lees meer ยป
Netwerk agenda
24-03-2017
Wat stond er in de media over afval, circulaire economie en verwante onderwerpen op 22 t/m 24 maart 2017.  Lees meer...
27-03-2017
Het ministerie van Infrastructuur en Milieu bereidt het Besluit basisregistratie ondergrond voor. Tot en met 27 maart 2017 kan via de ... Lees meer...
06-04-2017
Elke partij grond waar puinresten op of in worden aangetroffen moet als asbestverdacht worden aangemerkt. Dat is de consequentie van de uitspraak van ... Lees meer...
11-04-2017
De eerste concrete resultaten! Met speciale aandacht voor de relatie tussen onderzoek en praktijkproeven Lees meer...
13-04-2017
Op 13 april a.s. vindt vanaf 13.00 uur de workshop SuRF-NL met aansluitend eerste bodemcafé plaats in Utrecht Lees meer...